Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Bidrag til Plan

Om du ønsker å bidra med tekst til Plan, ta gjernekontakt. Frist for innlevering av stoff til neste nummer er 20. mai. Redaksjonen tar imot artikler, kronikker, essays, debattinnlegg, mv. Plan er ikke et vitenskapelig eller fagfellevurdert tidsskrift. Unge, sultne fagpersoner oppfordres spesielt til å komme med bidrag.