Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Ann Karin Tennås Holmen

Førsteamanuensis i Statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger

Alle saker skrevet av: Ann Karin Tennås Holmen


Publisert

Styrket rolle i regional samfunnsutvikling?

Artikkelen belyser fylkeskommunens nye koordineringsrolle ved regional samfunnsutvikling gjennom å beskrive samstyring som teoretisk og empirisk fenomen, og å drøfte ulike roller som fylkeskommunen kan ta innenfor en samstyringskontekst.