Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Artikler


Publisert

Stedet og samtalen

Utgivelsen Metodar for Nordøyane er en samtale mellom kunstnere, forskere, og lokale krefter om ressurser og utfordringer i Distrikts-Norge. Arkitekt Arild Eriksen bidrar selv med perspektiver om samskapt stedsutvikling boligmangfold.

Publisert

Nasjonal transportplan 2025–2036

– Hvorfor lager vi en nasjonal transportplan som bidrar til økte klimagassutslipp og nedbygging av natur, spør Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt.

Publisert

Frokostseminar på UiO: Svenske og norske tilstander

– Norge har bedre forutsetninger når det kommer til levekår enn Sverige, sier den svenske kriminologen Manne Gerell. Han tror derfor ikke at kriminelle nettverk kommer til å vokse på samme måte som det man har sett i Sverige.

Publisert

Koreografien i et byrom

– På Økern er mennesker prioritert lavere enn biltrafikk og næringsliv, sier filmskaper Dag Johan Haugerud. Den prisvinnende filmen Sex utforsker hvordan det er mulig å finne seg til rette i slike omgivelser.

Publisert

Norsk Planmøte: menneske vs. natur?

– Vi må venne oss til at ting ikke ser så ryddig ut, sier Kari Anne Bråthen, professor i økologi ved UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Bråthen og flere av årets innledere etterlyste et sterkere økologisk perspektiv i stedsutviklingen.

Publisert

– Tegningen er arkitektens siste skanse

Utstillingen «Hånd og maskin. Arkitektoniske tegninger» åpner på Nasjonalmuseet for kunst 16. november. Den norsk-bosniske arkitekten Mirza Mujezinovic og hans oslobaserte kontor Malarchitecture er en av 40 utstillerne. Dette er den første arkitekturutstillingen på det ikke-så-nye museet.

Publisert

Norsk Planmøte i klima- og naturkrisens tid

– På tross av gode forsetter ser vi at nedbyggingen fortsetter, sier Karen Hatleskog Zeiner, leder av Norsk Bolig- og byplanforening (BOBY). Naturforvaltning, økologi og aktivisme i årets konferanse skal belyses gjennom å hente inn et utvalg av innledere med bred faglig ekspertise.

Publisert

Ny bok i intervjuteknikk spesielt tilpasset byforskere og planleggere

Intervju som metode er en rykende fersk håndbok fra de to garvede byforskerne Bengt Andersen og Joar Skrede. I boka går de lettfattelig, men grundig gjennom det å jobbe med intervjuer og intervjuteknikk.

Publisert

Bar som kulturminnevern

– Når folk blir genuint misfornøyde, lar de være å komme, sier Christopher Nielsen. Det organiske kunstverket Misfornøyelsesbar legges ned, men hvilket vern har innholdet?

Publisert

Kunst eller arkitektur i offentlig rom

Utsmykkingsfondet Kunst i offentlig rom (KORO) er i gang med et nytt forsøk på å lage et minnesmerke i regjeringskvartalet over terroren 22. juli 2011. Konkurransebudsjettet er på 65 millioner kroner. Forrige forsøk endte med at vinnerforslaget ble skrinlagt. Den nye utlysningen har fått kritikk for å legge opp til et arkitekturprosjekt, og ikke et kunstverk i offentlig rom. Prøver KORO å rette opp i tidligere fadese ved å unngå den problematiske kunsten? Vi har snakket med en av kritikerne, billedkunstneren Jan Christensen.