Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Daniela Müller-Eie

Førsteamanuensis UiS og forsker NORCE

Alle saker skrevet av: Daniela Müller-Eie


Publisert

Et paradigmeskifte i byplanleggingen?

Etter mange år med utbyggerstyrt inkrementell byutvikling i Paradis i Stavanger tok politikerne over styringen. Hvorfor skjedde dette og hvilke interesser og idealer styrer utviklingen nå? Noe av dette har NORCE og UiS undersøkt i en sosiokulturell stedsanalyse av Paradis.