Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Lars Erikstad

Naturhistorisk museum/Norsk institutt for naturforskning, UiO

Naturhistorisk museum/Norsk institutt for naturforskning, UiO

Alle saker skrevet av: Lars Erikstad


Publisert

Frykten for kunnskap om landskap

I en tid preget av landskapsendringer som savner sidestykke i vår nære historie, er det uheldig at faglig revirhevding skal prege Norges oppfølging av den europeiske landskapskonvensjonen.