Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Marianne Skjulhaug

Førsteamanuensis, Institutt for urbanisme og landskap, AHO

Førsteamanuensis, Institutt for urbanisme og landskap, AHO.

Alle saker skrevet av: Marianne Skjulhaug


Publisert

Hyttedebatten handler om norsk urbanitet

Gjennom koronakrisen blir mange latente aspekt ved samfunnet plutselig manifestert. Et av disse, er betydningen av hyttelivet. Hyttebyggingen viser ikke bare at «fjellandsbyer» har vokst seg til, men også at byen henger tett sammen med landet. I denne teksten vil vi reflektere over hvordan koronakrisen åpner opp for om det er på tide med en revurdering av dagens hyttepraksis.