Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Peter Th. Ørebech

Professor ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet. Tilknyttet Kystens Tankesmie AS.

Alle saker skrevet av: Peter Th. Ørebech


Publisert

Trålfisken som forsvant

Kampen om fordeling av fiskekvotene fra fellesskapet blir stadig hardere. Myndighetene tillater i praksis at kvotene konsentreres på færre fartøyer og kommuner. Dette utarmer råstoffgrunnlaget for verdiskaping i mange fiskerisamfunn i strid med fiskerilovgivningens kystpolitiske formål om sysselsetting og bosetting. Denne artikkelen forklarer hvorfor bare 10 prosent av de leveringspliktige kvotene som tildeles trålerne anvendes etter lovens formål om «å sikre stabil råstofftilførsel til anlegg som bearbeider fisk».