Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Trond Simensen

PhD-student, Naturhistorisk museum, UiO

PhD-student, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Alle saker skrevet av: Trond Simensen


Publisert

Frykten for kunnskap om landskap

I en tid preget av landskapsendringer som savner sidestykke i vår nære historie, er det uheldig at faglig revirhevding skal prege Norges oppfølging av den europeiske landskapskonvensjonen.