Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Alle saker merket med: Medvirkning


Publisert

Fra Fjell2020 til kommunesammenslåing

Parminder Kaur Bisal var prosjektleder for områdesatsingen Fjell2020 i Drammen kommune. Nå trekker hun lærdommene fra prosjektet videre inn i Nye Drammen kommune.