Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Alle saker merket med: Regionalpolitikk


Publisert

Styrket rolle i regional samfunnsutvikling?

Artikkelen belyser fylkeskommunens nye koordineringsrolle ved regional samfunnsutvikling gjennom å beskrive samstyring som teoretisk og empirisk fenomen, og å drøfte ulike roller som fylkeskommunen kan ta innenfor en samstyringskontekst.