Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Arvid Strand

Alle saker skrevet av: Arvid Strand


Publisert

Fortellinger om Rykkinn – en drabantby i Bærum

Arvid Strand reagerer på ensidig negativ framstilling av Rykkinn i siste nummer av Plan.