Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Bengt Andersen

Byforsker og forskningsleder, AFI/OsloMet

Alle saker skrevet av: Bengt Andersen


Publisert

Byutvikling og kriminalitet – hvor klar er sammenhengen?

Mange har en idé om at hvordan vi former våre fysiske omgivelser kan påvirke hvor utsatt et område vil bli for kriminalitet. Lukkede fasader og høyhus har den senere tid blitt trukket særlig frem i debatten. Man kan dermed anta småhusområder vil være «tryggere». I denne artikkelen kritiseres en slik arkitekturdeterminisme for å forenkle et innviklet samfunnsproblem.