Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Bengt Andersen

Byforsker og forskningsleder, AFI/OsloMet

Alle saker skrevet av: Bengt Andersen


Publisert

Hvem ønsker integrering?

Integrering betyr mye og angår oss alle, men hva «integrering» er og hvem som skal med i prosessen – det kan vi ikke være skråsikre på. Dessuten er det enda mer usikkert om integreringen i det hele tatt kan sies å ha en ende. I så fall er det et evighetsprosjekt. Hvem skal i så fall ta på seg ansvaret for dette prosjektarbeidet?

Publisert

Byutvikling og kriminalitet – hvor klar er sammenhengen?

Mange har en idé om at hvordan vi former våre fysiske omgivelser kan påvirke hvor utsatt et område vil bli for kriminalitet. Lukkede fasader og høyhus har den senere tid blitt trukket særlig frem i debatten. Man kan dermed anta småhusområder vil være «tryggere». I denne artikkelen kritiseres en slik arkitekturdeterminisme for å forenkle et innviklet samfunnsproblem.