Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Tord Bakke

Alle saker skrevet av: Tord Bakke


Publisert

Sosial overflatefaktor – metodikk for å oppnå sosialt bærekraftig stedsutvikling

Her utforskes en tilnærming for innarbeiding av sosial bærekraft etter mønster fra metodikken bak blågrønn faktor/grønn overflatefaktor. Målsetningen er å etablere en fleksibelt system for å sikre implementering av et minimum av tiltak for å bedre steders sosiale funksjon.