Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Fullbooket planmøte

Sammen om byen: Norsk Planmøte 2018 avholdes i Trondheim 20.–21. september. Norsk BOBY inviterer til tverrfaglig planmøte, og interessen for arrangementet har vært stor.

Publisert

– Når prosjekter blir bestemt politisk uten kontakt med folk som bor der, kan mangler ofte oppdages for sent, og det kan bli politisk tungvint og føre til mye frustrasjon, sier Mathias Midbøe, leder for programkomiteen i Norsk planmøte. Foto: Privat.

Norsk bolig- og planforening (BOBY)

  • Ideell og partiuavhengig organisasjon for alle som er interesserte i samfunnsplanlegging.
  • Foreningen er landsdekkende og har rundt 750 medlemmer. Medlemmene er planleggere, politikere, utbyggere, beboere og andre med interesse for samfunnsplanlegging.
  • Tar samfunnsplanleggingens mål, arbeidsmetoder og resultater opp til debatt ved å satse på bredt tverrfaglig arbeid, uavhengig av politiske motsetninger og profesjonsgrenser.

Plan tok en prat med Mathias Midbøe om programmet, som første dag omhandler samarbeid med innbyggerne, mens dag to dreier seg om samarbeidet mellom de ulike aktørene.

– Tema for planmøtet reflekterer også det jeg mener er det mest spennende ved vår forening, nettopp fokus på fellesskapet, hvordan ulike aktører bidrar på ulike måter, sier Midbøe, som er leder for programkomiteen.

–  Vi har invitert fagfolk fra ulike sider av bordet, for vi er sammen om byen, sier Midbøe. – Derfor ønsker vi å fremme mangfoldet blant utviklere, arkitekter, politikere og øvrig befolkning, og dermed bidra til demokratiutvikling. Planmøtet nå er fullbooket for påmeldinger, tilføyer han.

Første dag av programmet omhandler samarbeidet med byens befolkning og utfordringene knyttet til hvordan å inkludere mennesker uten inngående fagkunnskap.

– Vi fagfolk ønsker jo å finne ut hvordan best å kommunisere med befolkningen, da de har nyttig informasjon om byen. Og når prosjekter blir bestemt politisk uten kontakt med folk som bor der, kan mangler ofte oppdages for sent, og det kan bli politisk tungvint og føre til mye frustrasjon. Vi mener tidlig og god kontakt med befolkningen er et gode her, sier Midbøe.

Dag to omhandler hva ulike aktører involvert i byutvikling kan lære av hverandre.

– Flere kontorer jobber allerede med å få ulike fagfolk inn og det er flere ulike tverrfaglige initiativ, det er spennende. Det er dessuten en økt interesse for hvordan det private og det offentlige best kan samarbeide om felles mål, til tross for ulike interesser, forklarer komitélederen.

Blant foredragsholderne er Steffen Wellinger, professor i arkitektur ved NTNU, Katrine Emilie Standal, daglig leder for Svartlamon, Lars Jacob Hiim (H) fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Nadja Sahbegovic, prosjektleder ved En blå tråd i Trondheim kommune, Tanu Priya Uteng og Maja Karoline Rynning ved Transportøkonomisk institutt, Erik Landsnes i Norkart, Ingvil Aarholt Hegna, seniorrådgiver arkitektur DogA, Magnus Jørgensen, Rodeo arkitekter og Øystein Bull Hansen ved BylivSenteret NAL.

Midbøe beskriver også selve planmøtet som et møtested for deltakere og foredragsholderer med ulik bakgrunn og ulike roller.

– Folk i mange ulike roller har meldt seg på – politikere, utbyggere, akademikere, studenter og planleggere. Så jeg er veldig fornøyd med både miksen og helheten i årets planmøte, avslutter Midbøe.

Artikkelen er merket med:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *