Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Stilling ledig: Førstekonsulent/rådgiver til Planavdelingen, KDD

Vil du jobbe med utvikling av statens kart- og geodatapolitikk? Kommunal- og distriktsdepartementet søker førstekonsulent/rådgiver til Planavdelingen.

Publisert

Om seksjonen og stillingen

Det er en ledig fast stilling som førstekonsulent/rådgiver i planavdelingen i Kommunal- og distriktsdepartementet. Dette er stillingen for deg som vil være med å videreutvikle god forvaltningspraksis i staten og legge rammene for bruk og deling av geografiske data som grunnlag for samfunns- og arealplanleggingen. Arbeidet omfatter blant annet etatsstyring av Kartverket, eierstyring av det statlige aksjeselskapet Electronic Chart Centre, langsiktige budsjettprosesser, arbeid med statsbudsjett, utforming av geodatapolitikken samt sikkerhet og beredskap, oppfølging av Riksrevisjonen og samordning mellom ulike aktører i forvaltningen. Du vil også få god kjennskap til plan- og bygningsloven, matrikkel, tinglysing, kommunenes arbeid og digitalisering i offentlig sektor og klimatilpasning.

Seksjonen har ansvar for den nasjonale kart- og geodatapolitikken, er tillagt etatsstyringsansvaret for Kartverket og eierstyring av statlige aksjeselskapet Electronic Chart Centre (ECC). Seksjonen følger også opp Kommunal- og distriktsdepartementets ansvarsområde for klimatilpasning.

Viktige arbeids­områder er lovutvikling, politikkutvikling og formidling av nasjonale mål og interesser i regional og lokal planlegging, statlige planprosesser, oppfølging av samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, behandling av innsigelsessaker, veiledning i bruken av plansystemet og utvikling av politikk for by- og tettstedsutvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Etatsstyring og statlig eierskap
 • Strategisk utvikling i offentlig sektor
 • Langsiktige budsjettprosesser
 • Løpende forvaltning og politiske bestillinger

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå eller tilsvarende
 • Interesse for statlig forvaltning, innovasjon og utvikling
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God rolleforståelse

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Relevant erfaring fra offentlig eller privat sektor
 • Kunnskap om budsjettprosesser
 • Kjennskap til planlegging etter plan- og bygningsloven og til kart- og geodatafeltet

Personlige egenskaper

 • Du må være ryddig, strukturert og samtidig fleksibel og initiativrik
 • Du må se muligheter innenfor de rammene som foreligger
 • Du må ha evne til å sette deg raskt inn i nye tema og hente inn kompetanse fra andre der det er nødvendig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Utdannelse og erfaring må dokumenteres med CV, vitnemål og attester.

Kontaktperson: For nærmere opplysninger om stillingen kontakt: avdelingsdirektør Guro Voss Gabrielsen, tlf. 90034131, e-post: Guro-Voss.Gabrielsen@kdd.dep.no

For spørsmål om rekrutteringsprosessen kontakt rådgiver Siri Gjølme Eriksen, tlf. 97601533, e-post: siri-gjolme.eriksen@dss.dep.no

Artikkelen er merket med:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *