Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

To nye samfunnsvitenskapelige forskningssentre for miljøvennlig energi

Norges forskningsråd har delt ut 200 millioner til opprettelsen av to nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). De to nye sentrene er NTRANS ledet av NTNU og INCLUDE ledet av Universitetet i Oslo

Publisert – Sist oppdatert 02.09.2019

Asgeir Tomasgard, senterleder for NTRANS sier at målet for det nye senteret er å forbedre faktagrunnlaget for aktørene som skal utvikle og implementere løsninger for å nå de norske klimamålene for 2030 og 2050. Foto: NTNU.

Tirsdag forrige uke ble årets energiforskningskonferanse avholdt. Det er åtte år siden sist den prestisjefulle utdelingen av samfunnsvitenskapelige forskningssentre for miljøvennlig energi fant sted, og i år var det en hard konkurranse mellom fem søkere. Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg var tilstede for å annonsere hvem som fikk tilslag på sin FME-søknad.

I vurderingen ble det lagt vekt på at sentrene skal være rettet inn mot konkrete utfordringer og mål i klimapolitikken, og samtidig legge til rette for samarbeid mellom forskerne og brukerne av forskningsresultatene. Det ble også vektlagt at sentrene skal være synlige og bidra med kunnskap inn i den offentlige debatten.

Administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen, trakk fram viktigheten av samfunnsvitenskapelig forskning for å møte klimautfordringene og oppnå nødvendig energiomstilling. Røttingen etterlyste flere modige samfunnsvitere som våger å se fremover og forske på endringsskapende løsninger.

Vil forbedre faktagrunnlag for beslutningstagere

Asgeir Tomasgard, senterleder for NTRANS sier at målet for det nye senteret er å forbedre faktagrunnlaget for aktørene som skal utvikle og implementere løsninger for å nå de norske klimamålene for 2030 og 2050.

For å få til dette legger senteret opp til en tett dialog med de som skal gjennomføre omstillingene, både i privat næringsliv, forvaltning og politikk. Senteret samarbeider med en rekke brukerpartnere, og gjennom samarbeidsarenaer skal de i fellesskap identifisere og adressere noen av de sentrale utfordringene, sier han.

Tomasgard er i dag leder for forskningssenteret CenSES, og han sier at de vil ta med seg flere av innsiktene derfra inn i det nye arbeidet i NTRANS.

– I det nye senteret tar vi utgangspunkt i de store utfordringene for å omstille samfunnet, ikke bare omstilling av energisystemet. Dette gjelder blant annet omstilling av transportsektoren, industrien, byutvikling og det bygde miljøet, sier han.

 

INCLUDE vil vektlegge betydningen av kunnskap om sosiale strukturer for å få til en mer effektiv og rettferdig omstilling, sier Tanja Winther. Foto: SUM/UiO.

Rettferdig og inkluderende energiomstilling

Tanja Winther, senterleder for INCLUDE, understreker viktigheten av at energiomstillingen er rettferdig og inkluderende.

Winther forteller at senteret vektlegger betydningen av kunnskap om sosiale strukturer for å få til en mer effektiv og rettferdig omstilling.

En av grunntankene til senteret er samproduksjon med brukerpartnerne, hvor de i fellesskap skal komme frem til løsninger som kan testes ut. Winther trekker frem at partnerne er med på å påvirke utformingen av prosjektet.

– Vi er allerede i gang med brukernes innflytelse, og har brukt deres innspill inn i prosjektbeskrivelsen, sier hun.

Senteret har også et sterkt fokus på kommuners rolle i omstillingen, og omtrent halvparten av senterets brukerpartnere er norske kommuner.

– Det lokale nivået er sentralt for å få til løsninger i praksis, og påvirkningsmulighetene blir større når vi jobber sammen, sier Winther.

Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME)

Sentrene arbeider med langsiktig forskning rettet mot fornybar energi, energieffektivisering, CO2-håndtering og samfunnsvitenskap. Forskningen skal ha et potensial for innovasjon og verdiskaping, og skjer i et tett samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringsliv og forvaltning. Sentrene er etablert for en periode på inntil åtte år, og det er etablert både samfunnsvitenskapelige og teknologiske FME-er.

Mer om FME her.

Tanja Winther er i familie med Plans redaktør.

Artikkelen er merket med:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *