Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Alle saker merket med: Byggeindustri


Publisert

Byggindustrien ser med stor uro fram mot korona-høsten

Hva skal redde byggvareindustrien fra koronakollaps? Mer penger til kommuene? Til Husbanken? Mer oppussing av hus og hjem?