Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Alle saker merket med: Drabantbyer


Publisert

Frokostseminar på UiO: Svenske og norske tilstander

– Norge har bedre forutsetninger når det kommer til levekår enn Sverige, sier den svenske kriminologen Manne Gerell. Han tror derfor ikke at kriminelle nettverk kommer til å vokse på samme måte som det man har sett i Sverige.

Publisert

Fra Fjell2020 til kommunesammenslåing

Parminder Kaur Bisal var prosjektleder for områdesatsingen Fjell2020 i Drammen kommune. Nå trekker hun lærdommene fra prosjektet videre inn i Nye Drammen kommune.

Publisert

Ny bok om den mentale gettoen

I sin nye bok Getto: En historie om norske drabantbyer skriver Øyvind Holen at drabantbyene utsettes for en fordummende debatt preget av krisemaksimering, halvsannheter og regelrett løgn. Ifølge Holen må vi bli mer presise i beskrivelsen av store, mangfoldige og utsatte områder, samtidig som vi planlegger for mer liv mellom blokkene.