Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Forstår du hva en planstrategi er?

Og forstår du hvordan en planstrategi kan og bør utformes? Ikke? Her er et kurs for deg!

Publisert

Det er mange hensyn som må tas når kommunene lager planstrategi. Her fra Tromsø. Foto: Yngve Olsen Sæbbe.

Info fra arrangøren

  • Kurset arrangeres i Oslo i lokalene til NMBU Campus Adamstua (Ullevålsveien 72).
  • Datoen er 24. mars, og kurset varer fra kl. 0900 til kl. 1600.
  • Påmeldingsfristen er mandag 9. mars.
  • Det koster 3300 kroner å delta, noe som inkluderer lunsj.

 

Plan- og bygningsloven krever av alle kommuner og fylkeskommuner at det skal lages en planstrategi i løpet av ett år etter kommune- og fylkestingsvalget, som sist fant sted i september.

Det er ulike måter å innfri kravene til hva en slik planstrategi må inneholde, og dette kan du lære mer om på et kurs i Norges miljø- og biovitenskapelige universitet sine lokaler i Oslo, på det som før var Veterinærhøgskolen. Kurset finner sted 24. mars, begynner klokka 09.00 og varer hele dagen.

De som underviser på kurset er sivilarkitekt Gunnar Ridderström, som til daglig er førsteamanuensis ved Institutt for by- og regionplanlegging hos NMBU, og sosiolog Anne Therese Anvik, som jobber som kommuneplanlegger i Sandefjord kommune.

Til grunn for kommunale planstrategier ligger en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, slik som blant annet langsiktig arealbruk og miljøutfordringer, skriver arrangørene på NMBUs nettside.  I tillegg kommer en vurdering av kommunens planbehov den kommende fireårsperioden og hensynet til folkehelsen. Statlige forventninger til kommunal og fylkeskommunal planlegging er også et viktig grunnlag for planstrategiene.

Kurset tar for seg en del problemstillinger og utfordringer i arbeidet med planstrategiene:

  • Krav i lov og forskrifter knyttet til innhold og prosess.
  • Kunnskapsgrunnlaget for planstrategiene, for eksempel geografiske og statistiske data og folkehelseoversikten.
  • Statlige krav og forventninger, som statlige retningslinjer og forventninger til kommunal og fylkeskommunal planlegging, FNs bærekraftmål og sentrale stortingsmeldinger.
  • Aktuelle metoder for medvirkning og engasjement – Metoder for informasjonsformidling, innhenting av synspunkter, dialog og samråd.

Kurset vil bestå av foredrag, presentasjon av eksempler og drøftinger i grupper og plenum. Det er et mål å bidra til et faglig nettverk mellom kommuner, fylkeskommuner og forskere på universitetet.

Kurset vil omfatte både kommunale tjenester, næring og arbeidsplasser, befolkningsutvikling, folkehelse, organisasjonsutvikling, arealbruk og klimaspørsmål. Kurset er særlig rettet mot små og mellomstore kommuner.

 

Artikkelen er merket med:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *