Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Ingvild Festervoll Melien

Alle saker skrevet av: Ingvild Festervoll Melien


Publisert

Ombruk i byggebransjen: gamle planker om igjen

Byggenæringen bruker råvarer i et enormt omfang. Hvor mye av dette kan resirkuleres? Sirkulærøkonomien utgjør foreløpig en liten del av norsk byggeindustri, men er på frammarsj.