Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Alle saker merket med: Byutvikling


Publisert

Hvem ønsker integrering?

Integrering betyr mye og angår oss alle, men hva «integrering» er og hvem som skal med i prosessen – det kan vi ikke være skråsikre på. Dessuten er det enda mer usikkert om integreringen i det hele tatt kan sies å ha en ende. I så fall er det et evighetsprosjekt. Hvem skal i så fall ta på seg ansvaret for dette prosjektarbeidet?

Publisert

«Jeg tenker på en negativ evne»

Hvordan kan vi planlegge uten å drepe det urbane livet? Alf Jørgen Schnell undersøker hvordan John Keats kan lære radikale urbanister viktigheten av å holde roen når det står på som verst i en kaotisk og stygg by.

Publisert

Habitat Norge: La byelva leve

– Det handler om å gi elver og natur nytt liv og bygninger mer generøsitet, sier Erik Berg i Habitat Norge. Årets Habitat Day drøfter nettopp elvenes rolle i byrommet.

Publisert

Fasadeterskelen: – Det er viktig å gjøre gatene om til nabolag

I sin nye doktoravhandling vektlegger Anja Kristin Standal den materielle og juridiske siden av urbaniteten. Gode analyser av overgangen fra bygg til gate er mangelvare i den norske konstruksjonen av den kompakte byen, ifølge Standal. Hennes mål er bedre boliger på byens bakkeplan.

Publisert

Et paradigmeskifte i byplanleggingen?

Etter mange år med utbyggerstyrt inkrementell byutvikling i Paradis i Stavanger tok politikerne over styringen. Hvorfor skjedde dette og hvilke interesser og idealer styrer utviklingen nå? Noe av dette har NORCE og UiS undersøkt i en sosiokulturell stedsanalyse av Paradis.