Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Urbanister vil kjempe mot by-blindhet med ny bok

– De globale problemene ligger i byer og urbane områder, da følger det at løsningene må være urbane, sier Erik Berg i Habitat Norge.

Publisert

– Nesten alle de store globale utfordringene møtes i de urbane og regionale områdene, altså i og rundt byene. Her finner vi rundt 70 prosent av verdens utslipp av karbondioksid, og like stor andel av energiforbruket skjer i byer. Det meste av verdens kriger og konflikter skjer i byer, og omtrent 90 prosent av COVID-19-tilfellene er urbane. Videre produseres rundt 80 prosent av alle lands bruttonasjonalprodukt i byer. De globale problemene ligger i byer og urbane områder, da følger det på et vis at løsningene må være urbane, sier Erik Berg til Plan Tidsskrift.

Berg er én av redaktørene for «Verden av byer». Den utgis av organisasjonen Habitat Norge og  inneholder 12 artikler skrevet av urbanister i kretsen rundt organisasjonen.

Erik Berg. Foto: Habitat Norge

Boka er en debattbok som tar for seg byutvikling i lys av FNs bærekraftsmål, og redaktører er Ellen de Vibe, arkitekt og byplanlegger og tidligere direktør for Plan- og bygningsetaten i Oslo, og Erik Berg, styreleder i Habitat Norge med bakgrunn fra NORAD og Utenriksdepartementet.

Neglisjert i politikk og bistand

Berg forklarer at en av bokas viktigste funksjoner er å drøfte bærekraftutfordringer folk flest står overfor i en global sammenheng. Han viser til tall fra EU-kommisjonen som viser at 84 prosent av verdens befolkning bor i byer eller tettsteder.

Han mener at urbane områder blir neglisjert både i global, internasjonal politikk, såvel som i norsk og internasjonal bistand. Berg viser til at både Utenriksdepartementets og Norads strategier er for gamle, og burde vært oppdatert til å omfatte urbane områder i større grad.

– Det blir en form for urban blindhet. Den gjelder ikke bare Norge, men også det internasjonale systemet. Utfordringen er å oppnå bevisstgjøring i opinionen, men også blant byråkrater og de frivillige organisasjonene, og hensikten med boka er å bidra til en slik bevisstgjøring, for uten det kan utfallet bli katastrofalt, sier Berg.

En økende andel av verdens befolkning bor i byer. Foto: Kjetil Ree (CC BY-SA 3.0)

Ønsker gjenbruk

Noen av hovedkonklusjonene fra boka er at Norge og verden trenger en byorientert utviklingspolitikk, at Oljefondet må slutte å investere i boligspekulasjon og at plan- og bygningsloven må endres for å sikre ombruk av eksisterende bygg dersom riving og nybygging ikke gir mindre klimautslipp.

Den andre redaktøren, Ellen de Vibe, sier følgende om boka:

– Norske byer trenger strategiske tilnærminger for å hevde seg. Det betyr planmessig tilnærming med hensyn til hvordan norsk kunnskap, teknologi, organisering og kapital kan tilbys og formidles. Det betyr å bygge ut «konnektivitet» i nye, utfordrende samarbeidsformer og omfang. Boka er ment som en inspirasjon til en slik diskurs.

Artikkelen er merket med:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Saskia Sassen: – Ordførere i globale byer forstår ikke finansialisering

Sosiologen mener vi befinner oss i en verdensøkonomi preget av rovdyrkapitalisme. – Der utviklingen er mest brutal, er den tilsvarende vanskelig å forstå, sier hun.

– Hytteforbud er ikke et grep man kan bruke mange ganger

Koronakrisa viser tydelig behovet for en nasjonal hyttepolitikk, mener Hanne Alstrup Velure, leder for Utmarkskommunenes sammenslutning.