Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Huseierne diskuterer gjerne boligpolitikk

I Plan 29.03. skriver Alf Jørgen Schnell at «Huseierne ikke er interessert i å diskutere hva som er galt med boligmarkedet i dag». Her tar Schnell feil.

Publisert

Huseierne arbeider for at alle som ønsker det, kan eie sitt eget hjem. Dette er det vi mener er galt med dagens situasjon:

 • Det er for dyrt å komme inn på boligmarkedet
 • Det er for dyrt å bo der

Det er mange parallelle løsninger for å løse disse utfordringene. Vi mener blant annet at leie-til-eie-modeller, startlånsordninger og økt boligbygging er gode virkemidler for å unngå at folk blir stående utenfor boligmarkedet og at forskjellene øker.

I tillegg til at inngangsbilletten til boligmarkedet ikke må bli for høy, er det viktig at bokostnadene for boligeiere ikke blir for høye. Det hjelper ikke å kjøpe seg sitt eget hjem, hvis man ikke har råd til å bo der. Huseierne er bekymret for at bokostnadene ved å eie sin egen bolig øker. Hvert år utarbeider Samfunnsøkonomisk analyse bokostnadsindeksen på oppdrag fra Huseierne. Den viser at det blir enda dyrere å bo for husholdningene. Fra 2018 til 2019 økte bokostnadene med 8 prosent. Prisstigningen i samme periode var på 2,2 prosent.

Huseierne arbeider bredt med boligpolitikk på mange felt for at flest mulig skal ha råd til å eie sitt eget hjem. Vi er for eksempel opptatt av gode bomiljø, og vi deltar blant annet i Bostøttealliansen hvor vi samarbeider med andre organisasjoner som Pensjonistforbundet og Leieboerforeningen.

Det boligpolitiske arbeidet vårt ut av vårt boligpolitiske program. Her er 10 punkter hentet fra programmet med forslag til løsninger for å bedre dagens boligmarked:

Huseierne vil arbeide for at

 • Alle har en god bolig i godt miljø
 • Stat og kommune tilrettelegger for en stabil og planmessig boligbygging, slik at prisutviklingen på boliger ikke blir utsatt for urimelige svingninger.
 • Det årlige sparebeløpet og maksimalt sparebeløp i BSU samsvarer med egenkapitalkravet i boliglånsforskriften.
 • Husbanken og bankene tilbyr førstehjemslån eller startlån til unge i etableringsfasen med langsiktige og gunstige vilkår slik at flest mulig kommer seg inn på boligmarkedet.
 • Egenkapitalkravet til de med betalingsevne reduseres.
 • Det legges til rette for et sunt privat utleiemarked.
 • Det kommer flere leie-til-eie-prosjekter for å senke terskelen for førstegangskjøpere.
 • Alle med dokumentert behov får tilbud om bostøtteordning.
 • Politikere og myndigheter ser alle bokostnader under ett, slik at belastningen for norske boligeiere ikke blir for høy.
 • Primærboligen skjermes for beskatning. Det er folks hjem, ikke et investeringsobjekt.

Huseiernes boligpolitiske program kan leses her.

Dette er våre forslag til en bedre hverdag for unge i boligmarkedet. Hva er dine forslag, Alf Jørgen Schnell?

 

Les også Alf Jørgen Schnells debattinnlegg her: Vi må hjelpe de unge ut av boligmarkedet

Kristin Gyldenskog i Huseierne tar til motmæle her: Vi må hjelpe de unge inn på boligmarkedet

Les Schnells tilsvar her: De unge konkurrerer med profesjonelle investorer 

Artikkelen er merket med:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Vi må hjelpe unge inn på boligmarkedet

Kristin Gyldenskog i Huseierne svarer på Alf Jørgen Schnells essay «Vi må hjelpe unge ut av boligmarkedet».

Fra Fjell2020 til kommunesammenslåing

Parminder Kaur Bisal var prosjektleder for områdesatsingen Fjell2020 i Drammen kommune. Nå trekker hun lærdommene fra prosjektet videre inn i Nye Drammen kommune.

– Det er en skrivebordsløsning

– Familier må velge mellom fattigdom og å flytte, sier Ole Mikal Yong Pedersen. Han og Tøyen Boligbyggerlag er ikke fornøyd med byrådets planer for Hagegata 30 på Tøyen Torg.