Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Magne Pettersen

Alle saker skrevet av: Magne Pettersen


Publisert

Nasjonal transportplan 2025–2036

– Hvorfor lager vi en nasjonal transportplan som bidrar til økte klimagassutslipp og nedbygging av natur, spør Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt.

Publisert

Frokostseminar på UiO: Svenske og norske tilstander

– Norge har bedre forutsetninger når det kommer til levekår enn Sverige, sier den svenske kriminologen Manne Gerell. Han tror derfor ikke at kriminelle nettverk kommer til å vokse på samme måte som det man har sett i Sverige.

Publisert

Norsk Planmøte: menneske vs. natur?

– Vi må venne oss til at ting ikke ser så ryddig ut, sier Kari Anne Bråthen, professor i økologi ved UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Bråthen og flere av årets innledere etterlyste et sterkere økologisk perspektiv i stedsutviklingen.

Publisert

Norsk Planmøte i klima- og naturkrisens tid

– På tross av gode forsetter ser vi at nedbyggingen fortsetter, sier Karen Hatleskog Zeiner, leder av Norsk Bolig- og byplanforening (BOBY). Naturforvaltning, økologi og aktivisme i årets konferanse skal belyses gjennom å hente inn et utvalg av innledere med bred faglig ekspertise.