Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Inviterer til debatt om friluftsliv, natur og arealplanlegging

Forum for Natur og Friluftsliv sine organisasjoner i Viken har invitert politikere og natur- og friluftslivsorganisasjoner til debatt om arealer for natur og friluftsliv onsdag.

Publisert

Arrangementet finner sted i Drammen som en del av Friluftslivets uke og sendes dessuten direkte via Facebook. Overføringen varer fra klokka 11 til klokka 13 onsdag 09. september, men blir også lagt ut på nettet i etterkant.

«I Regjeringens handlingsplan for fysisk aktivitet og handlingsplanen for biologisk mangfold skal friluftsområder og grøntarealer tas hensyn til i arealplanleggingen. Likevel trues våre friluftsområder og verdifulle naturområder av utbygging av blant annet hyttefelt, kraftanlegg, næringsutbygging, vei og privatisering», skriver arrangørene i invitasjonen.

Arrangørene er Forum for natur og friluftsliv i de tre gamle fylkene Buskerud, Østfold og Akershus.

Press mot friluftsarealer

Kaja Høgås er fylkeskoordinator i Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud. Hun forteller litt om bakgrunnen for debatten.

Kaja Høgås er fylkeskoordinator i Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud. Foto: Privat

– Endringer i i plan- og bygningsloven gir kommunene selv mulighet til å gi dispensasjoner ut fra planvedtak som vi er bekymret for. Ellers ser vi at det er mye hytteutbygging og mye privat utbygging. Også strandsonen er under press og regjeringen vil gjøre det enklere å bygge i strandsonen, sier Høgås til Plan.

I mange planprosesser viser kommunepolitikerne seg å være mer opptatt av næringslivets vilkår og å tjene penger enn muligheter til friluftsliv i folks nærområder, mener Høgås.

– Men også ta vare på turområder. I og med at Viken er et nytt fylke, er det satt i gang nytt planarbeid for fylkeskommunen. Debatten onsdag er vår måte å komme politikerne litt i forkjøpet med å si at natur- og friluftsområder er viktige å ha med i betraktningen, sier hun.

Disse møter til debatt

  • Politikere: Arne Nævra (SV), Øyvind Solum (MDG), Camilla Sørensen Eidsvold (SV), Tove Hofstad (V), Johan Baumann (H), Annette Lindahl Raakil (Sp), Mads Hilden (Ap) og Billy Taranger (KrF)
  • Organisasjoner for idrett, natur og friluftsliv: Dag Terje K. Solvang (Den Norske Turistforeningen), Lasse Heimdal (Norsk Friluftsliv), Morten Dåsnes (Friluftsrådenes Landsforbund), Arnodd Håpnes (Naturvernforbundet), Johan Carsten Thiis (Norges Jeger- og Fiskerforbund) og Hilde Stokke (Viken Idrettskrets)

Ønsker konkrete løsninger

Sentrale temaer i debatten blir blant annet: Hvem har ansvaret for at vi bevarer arealer for natur og friluftsliv i våre nærturområder, i skogen, på fjellet og ved sjøen? Og hvem har ansvaret for at vi ikke ødelegger for natur og biologisk mangfold når vi tilrettelegger for friluftsliv?

Høgas sier debatten også er en arena hvor politikerne i Viken fylkeskommune kan bli kjent med friluftsorganisasjonene.

– Politikerne lager overordnede planer som ikke sier så mye. Vi ønsker å utfordre dem til å komme med konkrete løsninger, sier hun.

Det er nærnaturen som er tema som er tema for Friluftslivets uke i år, men Høgås viser til at det i Viken også er store fjellområder.

– Her bygges det hyttefelt på størrelse med mange norske byer. Arealene hyttene legger beslag på er også noens nærnatur. Vi tenker ofte vi er så flinke til naturvern i Norge, men vi bygger også ned i stort omfang. Nærnaturen er viktig å ta vare på for fremtidige generasjoner, sier Høgås.

Konflikter i Drammen

Før debatten blir det innledninger om blant annet fylkeskommunens lovpålagte oppgaver og forvaltningsområder i natur- og arealplanleggingen og friluftsløftet i Drammen, som har vært en del av et større byutviklingsarbeid i kommunen.

– Friluftsløftet har vært en del av å bygge opp natur- og friluftslivsområder. Drammen har hatt dårlig rykte gjennom flere tiår, men har  klart å snu utviklingen de siste årene. Men det er fortsatt konflikter mellom ulike interesser, blant annet mellom mellom eiendomsutviklere og friluftslivet. Ett tema for diskusjon kan var hvordan vi unngår at private eiendomsutviklere kommer foran allerede lagte planer for byutviklingen, sier Høgås.

Artikkelen er merket med:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Det felles eide

Er det offentlige rom i ferd med å bli privat?

Overvann og kompakt byutvikling

Det kommer til å regne mer. Ledningsnettet klarer ikke å ta unna vannmassene. Hvordan kan dette håndteres?

Avsporing i planfeltet

I Plan 1/2020 stilte vi spørsmålet: Hvor har det blitt av arealplanlegginga? Aarsæther, Hanssen og Hofstad kommenterer artikkelen i samme nummer, uten å a lest artikkelen vår særlig grundig. I alle fall tillegger de oss i svaret en rekke oppfatninger vi ikke har. Her kommer et forsøk på oppklaring og noen presiseringer.