Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Nytt urbant fagtidsskrift lanseres den 25. august

Så langt har det manglet et hjem for den økende faglige interessen for byen. Nå får de nordiske byforskerne et akademisk hjem, Nordic Journal of Urban Studies.

Publisert

Marikken Wullf-Wathne. Foto: OsloMet.

Lanseringen av det nye, norske fagfellevurderte tidsskriftet vil skje digitalt den 25. august.

– Vi vil særlig bruke tid på å diskutere hva som karakteriserer nordisk urbanisme og hvordan erfaringer fra nordisk byforskning kan være viktige bidrag i utfordringer vi vil møte framover, sier redaksjonsmedlem og samfunnsgeografi-stipendiat Marikken Wullf-Wathne ved NIBR.

Sammen med Gro Sandkjær Hanssen skal Wullf-Wathne lansere visjonen for tidsskriftet under åpningen 25. august.

– Byer oppleves i økende grad som områder der samfunnsproblemer oppstår og kommer til uttrykk, og samtidig som viktige områder for å nettopp finne gode løsninger på slike samfunnsutfordringer. Til tross for den viktige rollen byer i dag gis, har vi opplevd at vi har manglet en arena for å diskutere problemstillinger og tematikker som er særlig relevante i en nordisk kontekst, sier Wullf-Wathne, og legger til:

– Vi mente det var på høy tid med et tidsskrift som spesifikt åpnet for å diskutere tverrfaglige bystudier i et nordisk perspektiv, og svaret ble tidsskriftet Nordic Journal of Urban Studies.

Til stede på lanseringen vil også Ryan Centner fra London School of Economics være. Han skal presentere sin artikkel «A Very Nordic Concern?», som vil se på debattene innenfor nordisk urbanisme og sammenligne denne byforskningen med den i andre regioner.

Redaktørkollektivet vil også presentere sin redaksjonelle introduksjonsartikkel, «Nordic responses to urban challenges of the 21st century».

– I den redaksjonelle artikkelen forsøker vi å forstå hva som er spesielt med nordisk urbanisme og hvordan erfaringer fra de nordiske landene kan gi svar og løsninger på utfordringer vi står ovenfor framover, konkluderer Wullf-Wathne.


Se ogs
å: «Nytt tidsskrift om boligforskning»

Nordic Journal of Urban Studies (NJUS), som springer ut av OsloMet, har som mål å skape en tverrfaglig plattform hvor ulike faglige stemmer kan komme til ordet om urbane spørsmål. Lanseringen av det første nummeret vil skje digitalt på Zoom (passord 1234) den 25 august kl. 08.30 – 09.30.

Tidsskriftet er «open access» og utgis to ganger i året av Universitetsforlaget. Tidsskriftet kan leses i sin helhet på nett.

I redaksjonen finner vi en bred samling fagfelt, representert ved: 

Gro Sandkjær Hanssen, forsker I, NIBR, OsloMet og professor, NMBU
Marikken Wullf Wathne, stipendiat, Avdelningen för Urbana och regionala studier, KTH Kungliga Tekniska Högskolan og NIBR, OsloMet
Bengt Andersen, forsker I, AFI, OsloMet
Per Gunnar Røe, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO
Jørn Ljunggren, seniorkonsulent, Ipsos
Håvard Haarstad, professor, Institutt for geografi, UiB
Tarje Iversen Wanvik, seniorforsker, NORCE
Lisbet Harboe, Professor, Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 

 

 

 

 

 

Artikkelen er merket med:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *