Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Livets lotteri

Uenighet om Rykkinn: Forfatter Bård Torgersen svarer på kritikken fra Arvid Strand.

Nyheter

Plan 1/19: Stedsidentitet

Stedsidentitet er et notorisk ullent begrep. I dette nummeret av Plan forsøker vi å åpne det opp.

– Fortetting og kompakt by er ikke det samme

Elin Børrud (NMBU) ønsker seg mindre silotenkning, framhever enkeltprosjektets betydning og advarer mot å standardisere bort skjønnsrommet i hvert enkelt prosjekt.

Etterlyser en mer nyansert fortettingsdebatt

Bengt Andersen (AFI) ønsker seg mindre debatt om byggehøyder og mer om boligkvalitet, nabolagskvalitet, tilgang til grønt, og økologiske og sosiale konsekvenser av fortettingspolitikk.

Stedsidentitet - blikket fra bakken

Plan 1/2019

Tilknytningen til steder er et sentralt aspekt ved det å være menneske.

Fortellinger om Rykkinn – en drabantby i Bærum

Arvid Strand reagerer på ensidig negativ framstilling av Rykkinn i siste nummer av Plan.

Besnærende stedsmarkør

Stedsidentitet og transformasjon av industriområder: Kamyren i Moss koker ikke lenger, men det koker rundt den.

Kostnadskrevende arkitektkonkurranser

Er konkurransevilkårene i plan- og designkonkurranser for dårlige? En etterspurt kartlegging av plan- og designkonkurranser konkluderer med at detaljerte løsningsbeskrivelser fører til unødvendig store kostnader for konkurransedeltagerne.

Styrket rolle i regional samfunnsutvikling?

Artikkelen belyser fylkeskommunens nye koordineringsrolle ved regional samfunnsutvikling gjennom å beskrive samstyring som teoretisk og empirisk fenomen, og å drøfte ulike roller som fylkeskommunen kan ta innenfor en samstyringskontekst.

Overvann og kompakt byutvikling

Det kommer til å regne mer. Ledningsnettet klarer ikke å ta unna vannmassene. Hvordan kan dette håndteres?

Abonner på Plan

Plan er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling.