Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Nasjonal transportplan 2025–2036

– Hvorfor lager vi en nasjonal transportplan som bidrar til økte klimagassutslipp og nedbygging av natur, spør Aud Tennøy ved Transportøkonomisk institutt.

Nyheter

Habitat Day: Lokale, langsiktige løsninger i Ukraina

– Norge har i alt for liten grad vært interessert i byer i andre land, sier Peter Butenschøn, styreleder i Habitat Norge. Årets Habitat Day ønsker å finne løsninger på hvordan lokale norske erfaringer kan bidra til gjenoppbyggingen av Ukraina.

Ny fargeveileder i Oslo: Vil fjerne frykten for å bruke farger

Kommunens nye fargeveileder, skal fremme klimavennlig, god arkitektur og gode uterom og møteplasser.

Stilling ledig: Førstekonsulent/rådgiver til Planavdelingen, KDD

Vil du jobbe med utvikling av statens kart- og geodatapolitikk? Kommunal- og distriktsdepartementet søker førstekonsulent/rådgiver til Planavdelingen.

Frokostseminar på UiO: Svenske og norske tilstander

– Norge har bedre forutsetninger når det kommer til levekår enn Sverige, sier den svenske kriminologen Manne Gerell. Han tror derfor ikke at kriminelle nettverk kommer til å vokse på samme måte som det man har sett i Sverige.

Koreografien i et byrom

– På Økern er mennesker prioritert lavere enn biltrafikk og næringsliv, sier filmskaper Dag Johan Haugerud. Den prisvinnende filmen Sex utforsker hvordan det er mulig å finne seg til rette i slike omgivelser.

Byutvikling og kriminalitet – hvor klar er sammenhengen?

Mange har en idé om at hvordan vi former våre fysiske omgivelser kan påvirke hvor utsatt et område vil bli for kriminalitet. Lukkede fasader og høyhus har den senere tid blitt trukket særlig frem i debatten. Man kan dermed anta småhusområder vil være «tryggere». I denne artikkelen kritiseres en slik arkitekturdeterminisme for å forenkle et innviklet samfunnsproblem.

«Jeg tenker på en negativ evne»

Hvordan kan vi planlegge uten å drepe det urbane livet? Alf Jørgen Schnell undersøker hvordan John Keats kan lære radikale urbanister viktigheten av å holde roen når det står på som verst i en kaotisk og stygg by.

Norsk Planmøte: menneske vs. natur?

– Vi må venne oss til at ting ikke ser så ryddig ut, sier Kari Anne Bråthen, professor i økologi ved UiT Norges arktiske universitet og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. Bråthen og flere av årets innledere etterlyste et sterkere økologisk perspektiv i stedsutviklingen.

Abonner på Plan

Plan er et tverrfaglig og tverrpolitisk møtested for debatt og formidling om samfunnsplanlegging, bolig- og byplan, og regional utvikling.