Lukk
Plan – Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling

Skribenter


Alf Jørgen Schnell

Skribent og stipendiat i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Forfatter av «På sporet av den tapte fremtid: Intervensjoner i norsk urbanisme og modernisme» (2023).

Skribent og stipendiat i samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo. Forfatter av «På sporet av den tapte fremtid: Intervensjoner i norsk urbanisme og modernisme» (2023).

Se artikler (32)

Ann Karin Tennås Holmen

Førsteamanuensis i Statsvitenskap ved Universitetet i Stavanger

Se artikler (2)

Arne Stokka

Seniorrådgiver SINTEF, Trondheim

Seniorrådgiver SINTEF, Trondheim

Se artikler (4)

Bengt Andersen

Byforsker og forskningsleder, AFI/OsloMet

Se artikler (1)

Daniela Müller-Eie

Førsteamanuensis UiS og forsker NORCE

Se artikler (1)

Einar Leknes

Forskningsleder NORCE

Se artikler (1)

Eirik Oland Nedrelid

Kommunikasjonssjef Hav Eiendom

Se artikler (1)

Ellen Strøm Synnevåg

Førsteamanuensis Høgskulen i Volda

Se artikler (1)

Grete Swensen

Etnolog og byforsker

Se artikler (1)

Gro Anita Bårdseth

Førstelektor, Høgskulen i Volda

Se artikler (1)

Hans-Jacob Roald

Dosent emeritus, Høgskulen på Vestlandet

Se artikler (1)

Håvard Teigen

Professor emeritus

Se artikler (3)

Ivar Winther

Redaktør for Plan

Redaktør for Plan - Tidsskrift for samfunnsplanlegging, regional- og byutvikling.

Se artikler (13)

Jardar Sørvoll

Forsker I, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet

Se artikler (1)

Joar Skrede

Sosiolog og byforsker

Se artikler (1)

Johannes Skaar

Spesialrådgiver, Innovasjon Norge, Trondheim

Spesialrådgiver, Innovasjon Norge, Trondheim

Se artikler (4)

Kristin Gyldenskog

Samfunnskontakt, Huseierne

Samfunnskontakt, Huseierne

Se artikler (2)

Lars Erikstad

Naturhistorisk museum/Norsk institutt for naturforskning, UiO

Naturhistorisk museum/Norsk institutt for naturforskning, UiO

Se artikler (1)

Maria Wirkola

Daglig leder i MWA AS Tidligere plansjef i Hammerfest kommune

Se artikler (2)

Marianne Skjulhaug

Førsteamanuensis, Institutt for urbanisme og landskap, AHO

Førsteamanuensis, Institutt for urbanisme og landskap, AHO.

Se artikler (2)

Peter Th. Ørebech

Professor ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet. Tilknyttet Kystens Tankesmie AS.

Se artikler (1)

Rune Halvorsen

Professor, Naturhistorisk museum, UiO

Professor, Naturhistorisk museum, UiO

Se artikler (1)

Terje Skjeggedal

Sivilingeniør og professor ved Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU, Tilknyttet masterprogrammet i fysisk planlegging

Se artikler (1)

Thomas Cook

Skribent

Skribent.

Se artikler (1)

Tor Medalen

Sivilingeniør og professor ved Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU, Tilknyttet masterprogrammet i fysisk planlegging

Se artikler (1)

Torbjørn Trondsen

Tidligere professor  ved Norges fiskerihøgskole, UiT Norges Arktiske Universitet. Tilknyttet Kystens Tankesmie AS.

Se artikler (1)

Trond Simensen

PhD-student, Naturhistorisk museum, UiO

PhD-student, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

Se artikler (1)

Ulf Johansen

Seniorforsker, SINTEF, Trondheim

Seniorforsker, SINTEF, Trondheim

Se artikler (4)

Yngve Frøyen

Sivilingeniør og professor ved Institutt for arkitektur og planlegging, NTNU, Tilknyttet masterprogrammet i fysisk planlegging

Se artikler (1)